Första pokerspelet

Texas Hold’em har inte alltid funnits

Första tiden och ett dunkelt förflutet

Det fanns två olika spel som tros vara ursprunget till pokerspelet, båda innehållande många av de inslag som vi känner till i den moderna versionen av spelet. Ett av dem var det persiska spelet As-Nas, som skapades på 1600-talet. Det spelades med en lek omfattande 25 kort med fem färger innehållande vardera fyra sifferkort och ett klätt kort. Det andra spelet var franska poque, som man kan höra på namnet att det har anknytning till poker. Poque var ett regionalt spel, men namnet togs från irländskans Poca, som betydde ficka, och tyskans poche, som betyder att bluffa. Sedan finns det en annan teori som kopplar poker till renässansspelet primero och det franska spelet brelan, då båda spelen inbegriper att bluffa.

Kullkastande av gamla teorier

Idag har man grävt ännu djupare för att utforska pokerns historia, och formulerat nya ursprung till spelet. De har kommit fram till att spelregler och spelsystem inte är det bästa att gå på när man ska följa pokerns historia bakåt, och det var så man gjorde kopplingarna till As-Nas och poque. Istället har man nu tittat på de unika funktionerna i poker: funktioner de hävdar inte förekommer i några äldre spel. Teorin är att poker är ett mycket mer modernt spel, med uppkomst under 1700-talet i USA, längsmed Mississippifloden för att vara exakt. Det området var som en fristad för hasardspelare, så antagandena från förespråkarna av den här teorin är inte obefogade. I den täta ansamlingen av spelare skapades många varianter av poker. Dessutom var det här man började spela straightpoker och stötpoker. Historiker har också spårat 20-kortsleken till den här tiden och regionen, vilket ger mer stöd åt att det europeiska inflytandet för att minska antalet kort var vanligt och kopplat till antalet spelare.

New Orleans

Med den ökade populariteten för gambling och i synnerhet poker skapade New Orleans en snabbväxande kommersiell gamblingindustri, något som blev kännetecknande för livet på Mississippi där bekväma gamblingbåtar regerade på floden. År 1829 var 20-kortsvarianten mycket populär, och det ledde till utvecklingen av en omfattande gamblingkultur i landet. Stjärnor i gambling tjänade oanständiga summor och gjorde flodbåtarna på Mississippi ännu mer attraktiva för ärelystna människor. Populariteten ledde till att poker spreds till andra delar av Amerika, speciellt när det gällde människor som hade blivit rika under guldrushen och tog sina vinster och spelet västerut tillsammans med pionjärandan.

52

Spridningen av poker tog ännu större fart när spelet började spelas med den engelska kortleken med 52 kort som är standard idag, samtidigt som begreppet oavgjort lades till i spelet år 1850. Det amerikanska inbördeskriget förde med sig saker som stötpoker och straight. Funktioner och begrepp som vilt kort, lowball, delad pott och Crazy Pineapple lades till mellan 1875 och 1925.